Ποιότητα

Στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες στο υψηλότερο επίπεδο, που να διασφαλίζουν τις απαιτήσεις των συνεργατών – πελατών μας.
Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο

Ενημερωνόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
• Εφαρμόζουμε πιστά τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO 22000:2018.
• Συνεργαζόμαστε με εγκεκριμένους προμηθευτές και όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα.
• Επενδύουμε συνεχώς σε υλικοτεχνικές υποδομές και στην διαρκή κατάρτιση του προσωπικού μας, που αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για να επιτυγχάνουμε υψηλού επιπέδου ποιότητα.
• Συνεργαζόμαστε με πιστοποιημένα εργαστήρια για τις απαραίτητες χημικές αναλύσεις των προϊόντων που παράγουμε
• Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα.

Με την χρήση bar codes και Lot Numbers παρακολουθούμε όλη την διαδικασία παραγωγής, από τις Πρώτες Ύλες μέχρι το τελικό προϊόν που παραδίδουμε στους Συνεργάτες – πελάτες μας.

Υψηλή Ποιότητα, Προσιτές Τιμές

Συνδυάζουμε την υψηλή μας ποιότητα, με χαμηλές τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας!

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο