Περιβαλλοντική Ευθύνη

Ο οικολογικός προσανατολισμός, η προστασία του περιβάλλοντος με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση είναι πάγια πολιτική μας.

Με σταθερή προσήλωση σ’ αυτές τις αρχές αυτές έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ενέργειες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως:

Περιβαλλοντική Ευθύνη​

Ανακύκλωση

Ανακυκλώνουμε τους χρησιμοποιημένους διαλύτες.

Συλλογή Υπολλειμάτων

Συλλέγουμε όλα τα ανακυκλώσιμα υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία είτε ανακυκλώνουμε, είτε παραδίδουμε προς ανακύκλωση.

Ανακύκλωση Χαρτιού

Φροντίζουμε για την ανακύκλωση χαρτιού, ηλεκτρονικού υλικού και όλων των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Εφαρμογή Νομοθεσίας

Εφαρμόζουμε πλήρως όλες τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας που σχετίζονται με το περιβάλλον

Υψηλή Ποιότητα, Προσιτές Τιμές

Συνδυάζουμε την υψηλή μας ποιότητα, με χαμηλές τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας!

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο